Input til høringssvar vedr. arkivers udfordringer med GDPR

Justitsministeriet gennemfører i perioden ind til 10. oktober en national evaluering af databeskyttelsesreglerne. Læs om høringen her.

ODA planlægger at sende et høringssvar om arkivers udfordringer med GDPR. Det drejer sig især om forholdet mellem arkivlov og GDPR, dvs. hvordan det reguleres, at noget materiale kan være frit tilgængeligt iht. arkivloven men omfattet begrænsninger iht. persondatabeskyttelseslovgivningen.

Hvis I har nogle spørgsmål eller eksempler, som ville være relevante i sammenhæng med denne høring, må I gerne sende dem hurtigst muligt til Peter Damgaard på pdm.hb.bk@taarnby.dk.

Ministeriet efterlyser konkrete eksempler, så vær gerne specifikke.