Danske Arkivdage 2020 udskudt til august 2021

Danske Arkivdage 2020 er udskudt. Arrangørerne har besluttet at udskyde Danske Arkivdage fra det oprindeligt planlagte tidspunkt, 12.-13. maj 2020. Det sker som en foranstaltning til at hindre udbredelsen af Coronavirussen.

Danske Arkivdage afholdes i stedet 19. – 20. august 2021. De afvikles som planlagt i Odeon, Odense. Arkivdagenes form og indhold tænkes ikke ændret. Det er således stadig planen at have temaet ”Den private historie – arkiver fra erhvervsliv og civilsamfund i en digital tidsalder”.

Der kan dog ske ændringer i programmet. Arrangørerne har besluttet, at allerede tilmeldte deltagere kan vælge mellem at få deres betaling refunderet eller overført. De pågældende vil høre direkte fra arrangørerne. Vi beder om lidt tålmodighed med at få dette på plads.

Vi opfordrer alle til at følge med på Danske Arkivdages hjemmeside: http://www.danskearkivdage.dk/. Vi er ærgerlige over udsættelsen, men vi er stadig sikre på, at vi får et spændende program for arkivdagene med bred interesse for alle i arkivsektoren.

Hvis du ønsker at få jeres tilmelding/betaling overført til den nye dato 19-20. august 2021 behøver du ikke foretage dig noget.

Hvis du ønsker at slette jeres tilmeldinger og få betalingen refunderet, bedes du skrive en mail til Rune Roskjær, rune@conferencecare.dk og anføre følgende oplysninger:

NAVN PÅ DELTAGERE
BANK REG. og KONTONUMMER
Evt. tekst på overførsel