ODA Arkivundersøgelse

ODA står i 2. halvår af 2023 for en undersøgelse af medlemsarkivernes magasinforhold.Formålet med undersøgelsen er at skabe et sammenligneligt datagrundlag for medlems-arkivernes magasinforhold. Dette kan på længere sigt understøtte en kontinuerlig dataindsamling og monitorering af magasinforholdene på landsplan og…

Formidlingsnetværk

Formidlingsnetværket består af medlemmer som interesser sig for formidling. Netværket bruges til erfaringsudveksling og inspiration samt sparring i forhold til konkrete formidlingsprojekter. Under punktet For medlemmer – Formidlingsnetværk, vil der være oplysninger om netværket og referater fra netværkets møder. Kontaktperson…

Rapport om arkiver og museers erfaring med indsamling under coronakrisen

Så er rapporten: En undersøgelse af danske kulturarvsinstitutioners dokumentation af coronakrisen, på web – du finder også en pixi version af rapporten samme sted. Rapporten er udarbejdet af en gruppe nedsat af Privatarkivudvalget, der repræsenterer arkiver, museer og forskningsbiblioteker bredt…

Årsmøde 2023

Tak for denne gang – vi ses til årsmøde i 2024   ODA afholder årsmøde d. 27. og 28. marts 2023 Årsmødet afholdes på Roskilde Bibliotek, Salen,  Dronning Margrethes Vej 14, 4000 Roskilde. Parkeringsmuligheder ved Roskilde Bibliotek: Parkeringshuset Sortebrødre Plads…

Datatilsynet

Afgørelse fra Datatilsynet – klage over manglende sletning eller berigtigelse d. 22 marts 2019 Lokalarkiver og persondatabeskyttelse – udtalelse af Datatilsynet vedr. besvarelse af spørgsmål stillet til justitsministeren 2019 Brev fra ODA vedr. persondatabeskyttelse og arkiver Blanket til Datatilsynet vedr.…