Mere vand i systemet

Dokumentation af reaktioner på klimaforandringer Med en bevilling på mere end 1 mio. støtter Augustinus Fonden en tværgående indsats mellem flere danske kulturarvs- og bevaringsinstitutioner, der skal dokumentere danske reaktioner på klimaforandringerne. 2023 slog alle tidligere rekorder ift. nedbør og…

ODA Arkivundersøgelse

ODA står i 2. halvår af 2023 for en undersøgelse af medlemsarkivernes magasinforhold.Formålet med undersøgelsen er at skabe et sammenligneligt datagrundlag for medlems-arkivernes magasinforhold. Dette kan på længere sigt understøtte en kontinuerlig dataindsamling og monitorering af magasinforholdene på landsplan og…

Formidlingsnetværk

Formidlingsnetværket består af medlemmer som interesser sig for formidling. Netværket bruges til erfaringsudveksling og inspiration samt sparring i forhold til konkrete formidlingsprojekter. Under punktet For medlemmer – Formidlingsnetværk, vil der være oplysninger om netværket og referater fra netværkets møder. Kontaktperson…

Rapport om arkiver og museers erfaring med indsamling under coronakrisen

Så er rapporten: En undersøgelse af danske kulturarvsinstitutioners dokumentation af coronakrisen, på web – du finder også en pixi version af rapporten samme sted. Rapporten er udarbejdet af en gruppe nedsat af Privatarkivudvalget, der repræsenterer arkiver, museer og forskningsbiblioteker bredt…