Bliv medlem

For at blive medlem af Organisationen Danske Arkiver, skal man først og fremmest overholde ICA's arkivetiske regler. Mere konkret skal man overholde ODA's regler for God Arkivskik.

Standarderne er sat højt, men bestyrelsen kan give dispensation fra visse krav. Har man ikke mulighed for at indfri kravene endnu, er der mulighed for at blive associeret medlem, mens man arbejder på et kvalitetsløft.

Kontingent

Kommunale indbyggertal Kontingent
Associerede, uanset antal indbyggere 1.500 kr.
0-30.000 2.500 kr.
30.001-50.000 4.500 kr.
50.001-85.000 7.000 kr.
85.001- 9.000 kr.

Er der flere uafhængige arkiver i en kommune betales der fuld pris for hvert arkiv.

Årsagen til denne praksis er, at det er uhensigtsmæssigt, at administrativt uafhængige arkiver deler kontingent og stemmeret. For hvem skal vi sende opkrævningen til? Og hvem skal have stemmeretten?

Til gengæld tilbyder vi fælles medlemskab til fælles-kommunale institutioner, som så kun skal betale ét kontingent i forhold til det samlede indbyggertal. Det kan altså betale sig at danne arkivsamvirker, for i ODA's bestyrelse er vi af den mening, at større enheder giver bedre vilkår for at drive arkiv.

Er der flere arkivenheder (arkivsamvirke) i en kommune bliver der lagt 2.500 kr., svarende til laveste kontingentsats oveni prisen pr. arkivadresse, der skal betjenes af sekretariatet.

Det er helt legalt, hvis et medlem ønsker selv at videreformidle oplysninger fra ODA til øvrige adresser. Medarbejdere fra hele medlemmets organisation kan tilmelde sig ODA-forum (vores faglige internet-debat-forum), uanset arbejdsadresse uden ekstra opkrævning. Det er fysiske adresser, der udløser tillægget.

Specialsamlinger vil efter fælles overenskomst blive indplaceret på et trin, hvor det er rimeligt at sammenligne institutionens størrelse med de øvrige i gruppen. Kontingentet ligger typisk på 5.000 kr.