Årsmøde 2023

ODA afholder årsmøde d. 27. og 28. marts 2023 Årsmødet afholdes på Roskilde Bibliotek, Salen,  Dronning Margrethes Vej 14, 4000 Roskilde. Tilmeldingsfrist til årsmøde d. 10. marts 2023 af hensyn til forplejning (OBS Overnatning skal være bestilt senest 24. februar…

Datatilsynet

Afgørelse fra Datatilsynet – klage over manglende sletning eller berigtigelse d. 22 marts 2019 Lokalarkiver og persondatabeskyttelse – udtalelse af Datatilsynet vedr. besvarelse af spørgsmål stillet til justitsministeren 2019 Brev fra ODA vedr. persondatabeskyttelse og arkiver Blanket til Datatilsynet vedr.…

E-arkiveringsnetværket

E-arkiveringsnetværket består af organisationens it-arkivarer og andre, der er særligt interesserede i problematikkerne omkring e-arkivering. Netværket arbejder med forskellige it-relaterede problemstillinger og står til rådighed som rådgivere og sparringspartnere for øvrige medlemmer. Referater Referat af møde i E-arkivnetværk d. 2.…

Bliv medlem

For at blive medlem af Organisationen Danske Arkiver, skal man først og fremmest overholde ICA’s arkivetiske regler. Mere konkret skal man overholde ODA’s regler for God Arkivskik. Standarderne er sat højt, men bestyrelsen kan give dispensation fra visse krav. Har man…