E-arkiveringsnetværket

E-arkiveringsnetværket består af organisationens it-arkivarer og andre, der er særligt interesserede i problematikkerne omkring e-arkivering. Netværket arbejder med forskellige it-relaterede problemstillinger og står til rådighed som rådgivere og sparringspartnere for øvrige medlemmer. Referater Referat af møde i E-arkivnetværk d. 2.…

Bliv medlem

For at blive medlem af Organisationen Danske Arkiver, skal man først og fremmest overholde ICA’s arkivetiske regler. Mere konkret skal man overholde ODA’s regler for God Arkivskik. Standarderne er sat højt, men bestyrelsen kan give dispensation fra visse krav. Har man…