Bestyrelse og suppleanter

Bestyrelse

Formand Charlotte Voss
Gladsaxe Byarkiv
csfcvo@gladsaxe.dk
Tlf.: 39 57 51 37

Næstformand Caspar Christiansen
Frederiksberg Stadsarkiv
cach01@frederiksberg.dk
Tlf.: 38 21 21 53

Kasserer Tina Knudsen Jensen
Randers Stadsarkiv
tkj@museumoj.dk
Tlf.: 87 12 26 38

Peter Damgaard
Tårnby Stads- og Lokalarkiv
pdm.hb.bk@taarnby.dk
Tlf.: 32 46 05 44

Søren Bitsch Christensen
Aarhus Stadsarkiv
sbch@aarhus.dk
Tlf.: 41 85 65 08

Suppleanter

Jesper Thomassen
Aalborg Stadsarkiv
Jesper.Thomassen@aalborg.dk
Tlf.: 25 20 42 31

Lis Thalov
Silkeborg Arkiv
lt@silkeborgbib.dk
Tlf.: 87 22 19 23