Bestyrelse og suppleanter

Bestyrelse

Formand Caspar Christiansen
Frederiksberg Stadsarkiv
cach01@frederiksberg.dk
Tlf.: 38 21 21 53

Næstformand Charlotte Voss
Gladsaxe Byarkiv
csfcvo@gladsaxe.dk
Tlf.: 39 57 51 37

Kasserer Tina Knudsen Jensen
Randers Stadsarkiv
tkj@museumoj.dk
Tlf.: 87 12 26 38

Peter Damgaard
Tårnby Stads- og Lokalarkiv
pdm.hb.bk@taarnby.dk
Tlf.: 32 46 05 44

Jesper Thomassen
Aalborg Stadsarkiv
Jesper.Thomassen@aalborg.dk
Tlf.: 25 20 42 31

Suppleanter

Mikkel Stage Hansen
Greve Kommunearkiv
mihs@greve.dk

Anne-Kristine Sindvald Larsen
Assens Stadsarkiv
asl@museumvestfyn.dk