Arkiver får fri adgang til Mediestreams aviser

Lokalarkiver og stadsarkiver over hele Danmark har nu mulighed for at tilbyde deres brugere gratis adgang til ejerløse historiske danske aviser i Mediestream. Aviserne udgør ca. 6,5 mio. avissider udgivet mellem 1919 og 2002 fordelt på 67 titler.

Man har hidtil kun kunne få adgang til de ejerløse aviser via folkebiblioteker og udvalgte uddannelsesinstitutioner, men som noget nyt har Det Kgl. Bibliotek sikret adgang via lokal- og stadsarkiver, med en aftale med Copydan Tekst & Node og Kulturministeriet.

Aftalen betyder, at lokal- og stadsarkiver, uden merbetaling, kan inkluderes i den kommunale adgang som Det Kgl. Bibliotek allerede tilbyder landets folkebiblioteker. Adgangen forudsætter at det kommunale folkebibliotek abonnerer på Mediestream.

Sådan får I adgang i 2021

Fra uge 43 har folkebibliotekerne mulighed for at tegne eller gentegne abonnement til Mediestream Folkebibliotek for 2021.

Her har de mulighed for at inkludere deres kommunale arkiver i den IP-dækning som rent teknisk giver adgang via computere på folkebiblioteket og arkivernes fysiske lokationer.

Det er de abonnerende folkebiblioteker, som har ansvar for at inkludere de kommunale arkiver. Vi anbefaler, at du kontakter dit kommunale biblioteket for at aftale adgang og indberetning af ip-adresser til Det Kgl. Bibliotek.

Du kan se om dit kommunale bibliotek allerede abonnerer på tjenesten her (nederst på siden): Mediestream.

Ved generelle eller tekniske spørgsmål til arkivernes adgang er man velkommen til at skrive til forbiblioteker@kb.dk