Digitalt årsmøde i ODA den 8. december 2020

I inviteres hermed til årsmøde i ODA. Deltagelsen er åben for alle medarbejdere på ODA-medlemsarkiver, og det vil glæde os at se så mange som muligt tage del i denne årlige begivenhed, hvor vi udveksler erfaringer og synspunkter om arkivbranchens udfordringer og opgaver.

Praktisk

Tilmelding sker ved at give sit navn og mailadresse til sekretariatet på kontakt@dkarkiver.dk. Dagen før årsmødet modtager man en indkaldelse til Microsoft Teams. Oplægsholdere bedes forberede sig på at dele deres egen skærm under oplægget. Det sker ved at trykke på knappet ”share screen” i det synlige kontrolpanel, når mødet er gået i gang.

Program

Kl. 10: Velkomst ved ODA’s formand Charlotte Voss

Kl. 10.10-10.30: Orientering om VISDA-møderne ved Peter Damgaard (fornyelse af aftale om brug af fotografier med VISDA, tidl. CopydanBilleder)

Kl. 10.30-11.10: Key-note: Marianne Sletten Paasch, ph.d. i Informationsforvaltning og Arkivstudier, cand.mag. i historie fra Aalborg Universitet. Emnet: Arkivernes rolle i samfundet, bredt forstået. Hvad har de været, hvad er de nu, hvad kan de muligvis blive?  Med fokus på Danmark selvfølgelig, men med indspark fra international praksis og forskning. Et forsøg på at se Danmark ”udefra”.

Pause

Kl. 11.20-11.50: Elisabeth Bloch, Københavns Stadsarkiv, og Caspar Christiansen, Frederiksbjerg Stadsarkiv: Oplæg om uhensigtsmæssighederne i det nye arkivlovsforslag om egen acces og arbejdet med at få Folketingets kulturordførere i tale.

Jr. https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l18/index.htm

Se førstebehandling af lovforslaget her: https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/L18/BEH1-
13/forhandling.htm

Pause

Kl. 12.00-13.45: Nyt fra arkiverne og projekter (ca. 15 minutter hver)

  • Tobias Reinel, Næstved Arkiverne: Forhandlet aftale om visning af film uden kendt fotograf med filmkanal
  • Peter Damgaard, Tårnby Stads- og Lokalarkiv: Dagbogsformidling – Birgit Strunges dagbog 1938-47 på nettet
  • Bente Jensen, Aalborg Stadsarkiv: MultiAalborg-projekt
  • Caspar Christiansen, Frederiksberg Stadsarkiv: Ny rolle på Frederiksberg og visioner for Frederiksberg Stadsarkiv
  • Anette Månsson, Køge Byarkiv: Ny arkivleder i Køge og visioner for Køge Byarkiv
  • Søren Bitsch Christensen, Aarhus Stadsarkiv: Transkribus og Retrodigitalisering.dk

Kl. 13.45-14.00: Søren Bitsch Christensen, Aarhus: Beretning om lokal- og kommunearkivers rolle i International Archives on Council – rapport fra Section for Local, Municipal and Territorial Archives

Kl. 14.00: Formand Charlotte Voss: Tak for i dag