Spørgeskema om arkiver og museers indsamling under corona-krisen

ODA har modtaget nedenstående forespørgsel fra Privatarkivudvalget: Vi kontakter jer, fordi vi håber, at I vil udfylde dette spørgeskema vedr. arkiver og museers indsamling og dokumentation af tiden med corona. Formålet med spørgeskemaet er at være bedre forberedt i en…

Input til høringssvar vedr. arkivers udfordringer med GDPR

Justitsministeriet gennemfører i perioden ind til 10. oktober en national evaluering af databeskyttelsesreglerne. Læs om høringen her. ODA planlægger at sende et høringssvar om arkivers udfordringer med GDPR. Det drejer sig især om forholdet mellem arkivlov og GDPR, dvs. hvordan…

RETRO-Projektet

ODA koordinerer digitalisering og transskribering af kommunalbestyrelsernes protokoller. Projektets navn er RETRO (for retrodigitalisering). Kommunalbestyrelsen (byråd og sogneforstanderskab/sogneråd) er omdrejningspunktet i det kommunale selvstyre. Dens beslutningsdokumenter er centrale for det kommunale arkiv og for historieforskning lokalt og nationalt. De indeholder…