Formidlingsnetværk

Formidlingsnetværket består af medlemmer som interesser sig for formidling. Netværket bruges til erfaringsudveksling og inspiration samt sparring i forhold til konkrete formidlingsprojekter. Under punktet For medlemmer – Formidlingsnetværk, vil der være oplysninger om netværket og referater fra netværkets møder. Kontaktperson…

Rapport om arkiver og museers erfaring med indsamling under coronakrisen

Så er rapporten: En undersøgelse af danske kulturarvsinstitutioners dokumentation af coronakrisen, på web – du finder også en pixi version af rapporten samme sted. Rapporten er udarbejdet af en gruppe nedsat af Privatarkivudvalget, der repræsenterer arkiver, museer og forskningsbiblioteker bredt…

Input til høringssvar vedr. arkivers udfordringer med GDPR

Justitsministeriet gennemfører i perioden ind til 10. oktober en national evaluering af databeskyttelsesreglerne. Læs om høringen her. ODA planlægger at sende et høringssvar om arkivers udfordringer med GDPR. Det drejer sig især om forholdet mellem arkivlov og GDPR, dvs. hvordan…