Skoletjenestens efterårsarrangementer 2020

ODA har modtaget følgende oversigt over efterårets temadage og aktiviteter afholdt af Nationalt netværk af skoletjenester/Skoletjenesten, der måske kunne være relevante for ODA's medlemmer.

Arrangementerne afholdes med alle mulige forhåndsregler, sprit, afstand m.v., og arrangørerne er også ved at finde alternative digitale løsninger, hvis det viser sig ikke at være muligt med fysiske møder.

Der er i øvrigt også mange andre arrangementer i Skoletjenestens regi, som ODA's medlemmer er meget velkomne til at deltage i: https://skoletjenesten.dk/arrangementer. 

Se efterårets arrangementer her:

Temadag den 1. oktober Undervisning under corona  [ONLINE] 


Studiegruppedag den 22. oktober på Odense By museer, Odense, "Lærerens rolle i eksterne læringsrum"


Studiegruppe den 26. oktober på Musikmuseet, Frederiksberg, "Inkluderende fællesskaber i eksterne læringsmiljøer"


Temadag den 2. november på GASmuseet i Hobro, overskriften "Undervisning uden for museets mure":

Temadag den 23. november på Horsens Industrimuseum, "Hvad lærte vi under coronatiden?" (program er under udarbejdelse)