Bevillinger til digitaliseringsprojekter fra Velux Fonden

Velux Fonden og SLA har siden 2017 løbende indgået partnerskabsaftaler, der har givet arkiverne mulighed for at imødekomme ønsker fra arkiverne om tilskud til udstyr, kurser og formidlingsaktiviteter inden for en samlet ramme på 3,9 mio. kr. - alt sammen rettet mod de aktive ældre frivillige, der udgør så stor en del af de aktive på arkiverne, og som medvirker til at indsamle, registrere, bevare og formidle dansk lokalhistorie.

I efteråret 2020 indgik Velux Fonden og SLA en ny partnerskabsaftale, der bibeholdt målretningen mod de aktive ældre frivillige på arkiverne. Arkiverne i SLA og arkiver i ODA, der samarbejder med SLA-arkiver, fik dermed mulighed for at søge om andel af en pulje på 700.000 kr. med udgangspunkt i denne beskrivelse:

”Programmets tematiske fokus er i 2020-2021 at stimulere og opmuntre ældres aktiviteter inden for følgende områder:

  • Arkivernes digitalisering af strategisk vigtigt materiale, større billed- og filmsamlinger og den tilknyttede registrering og tilgængeliggørelse af det digitaliserede materiale
  • Udvikling af digitale formidlingsformer
  • Arkivuddannelse, primært i tilknytning til de nævnte fokuspunkter, arrangeret af arkiver eller arkivsamvirker

På grund af fokus på strategisk vigtige aktiviteter lægges der reelt set op til større uddelinger, hvor flere arkiver samarbejder omkring indkøb af fælles digitaliseringsudstyr, en fælles metodisk indgang til digital formidling og etablering af fælles kursusvirksomhed.”

Et udvalg bestående af tre repræsentanter for SLA og en repræsentant for ODA har nu behandlet de 26 ansøgninger, der var i indkommet inden fristen 15.12.2020, og Velux Fonden har efterfølgende tiltrådt udvalgets indstillinger. På den baggrund er der i dag givet 11 ansøgere meddelelse om bevillinger på til sammen 529.458 kr. Fem ansøgninger er endnu under behandling.

Som led i aftalen vil der i de kommende numre af OmSLAget blive orienteret nærmere om de projekter, der har opnået støtte.