Ændring af arkivlov udsat

Kulturministeriet har meddelt, at lovforslaget om ændring af arkivloven er udsat til behandling i oktober i det nye folketingsår pga. COVID-19. Vurderingen er, at såfremt loven vedtages, træder den i kraft pr. 1. januar 2021.