God arkivskik

Som ordinære medlemmer kan optages arkiver, der efter ODAs bestyrelses vurdering opfylder hovedparten af nedenstående krav. Ufravigelige krav til medlemmerne: Arkivet vedkender sig ICA’s arkivetiske regler. Samlingerne sikres i offentlig eje. Arkivet efterlever love vedr. tilgængelighed og copyright. Arkivet garanterer…