Spørgeskema om arkiver og museers indsamling under corona-krisen

ODA har modtaget nedenstående forespørgsel fra Privatarkivudvalget:

Vi kontakter jer, fordi vi håber, at I vil udfylde dette spørgeskema vedr. arkiver og museers indsamling og dokumentation af tiden med corona.

Formålet med spørgeskemaet er at være bedre forberedt i en lignende situation i fremtiden. Da Danmark blev lukket ned i marts 2020, gik mange arkiver og museer i gang med indsamlingsprojekter for at dokumentere situationen. Der hersker ingen tvivl om, at vi befinder os i en historisk og betydningsfuld tid, som det er vigtigt at bevare materiale fra for eftertiden.

Derfor har Privatarkivudvalget taget initiativ til en undersøgelse af, hvordan arkiver og museer har indsamlet materiale, der dokumenterer nedlukningen. Der er blevet nedsat en gruppe, som består af repræsentanter fra alle institutionstyper, nationale som lokale. Gruppen har udarbejdet dette spørgeskema, som vi gerne vil bede jer udfylde. Læs mere om arbejdsgruppen

Det overordnede mål er at undersøge, hvilke muligheder og udfordringer en hasteindsamling rummer. Den skal også skabe grundlag for, at arkiver og museer er bedre rustet i lignende situationer i fremtiden. Resultatet skal være med til at støtte samarbejder på tværs af institutioner og styrke erfaringsudveksling og metoder.

Vi håber meget, at I vil deltage med en beskrivelse af jeres aktiviteter. Uddyb meget gerne med eksempler, hvor det er relevant. Hvis I ikke har haft mulighed for at samle ind, eller hvis jeres borgere/brugere ikke har indleveret noget, må I også meget gerne udfylde spørgeskemaet. Det er vigtigt at synliggøre. Med andre ord, der er ingen forkerte svar, så venligst udfyld skemaet, som det er relevant for jeres arkiv eller museum.

Besvar spørgeskema. Det tager kun 5 minutter at udfylde, men vi vil sætte pris på, hvis I uddyber jeres svar i spørgeskemaets kommentarfelter. Tidsfrist d. 31. marts 2021

Resultaterne bliver delt med jer og planlægges brugt som grundlag for temarelevante aktiviteter, publikationer og rådgivningsmateriale og fremover workshops. Enkelte institutioner bliver ikke nævnt, uden vi har indhentet jeres tilsagn.

Med venlig hilsen

Arbejdsgruppen

Anders Klindt Myrvoll, Netarkivet, Det Kgl. Bibliotek

Bente Jensen, Organisationen Danske Arkiver, Aalborg Stadsarkiv

Caroline Nyvang, Dansk Folkemindesamling, Det Kgl. Bibliotek

Jette Holmstrøm Kjellberg, Rigsarkivet

Lars Kjær, Rigsarkivet

Laura Maria Schütze, Roskilde Museum

Lykke Pedersen, Nationalmuseet

Mads Kyvsgaard Mogensen, Sammenslutningen af Lokalarkiver

Rune Clausen, Det Grønne Museum

Foto: Trine Egeberg Henriksen (Aalborg Stadsarkiv)