ODA Arkivundersøgelse

ODA står i 2. halvår af 2023 for en undersøgelse af medlemsarkivernes magasinforhold.

Formålet med undersøgelsen er at skabe et sammenligneligt datagrundlag for medlems-arkivernes magasinforhold. Dette kan på længere sigt understøtte en kontinuerlig dataindsamling og monitorering af magasinforholdene på landsplan og dermed være med til at skab fundamentet for forbedringer af magasinforhold for de enkelte medlemsarkiver.

Arkiver, som har lyst til at deltage, kan via nedenstående link tilgå et spørgeskema. Spørgeskemaet skal udfyldes for hvert magasinrum arkivet råder over. Fokus i spørgeskemaet er de forhold der er afgørende for om et magasin er egnet til opbevaring af arkivalier frem for arkivaliernes bevaringstilstand. Skemaet er udformet så det ikke kræver særlig viden om arkivaliers nedbrydning, men dog forudsætter viden om bygningens udformning, klimaforhold mm.

På baggrund af de indsamlede oplysninger fra spørgeskemaundersøgelsen vil der blive udsendt en vejledning, med tips og tricks til hvordan man forholdsvis enkelt håndterer mange af hverdagens problemer i magasinerne. Det samlede resultat vil desuden blive præsenteret på ODA årsmøde i marts 2024.

Deltagende arkiver skal forvente at bruge cirka 10 minutter pr. magasinrum på at besvare spørgeskemaerne.

Vi håber at mange arkiver har lyst til at deltage i undersøgelsen.

Link til spørgeskema:

https://www.onlineundersoegelse.dk/s/d7pneh9 

Tidsplan:

  1. oktober kl. 10.30: Digitalt informationsmøde for interesserede arkiver.
  2. november: Deadline for besvarelse af spørgeskema.

Medio december: Rapport om ODA arkivernes magasinforhold forventes færdiggjort.

Ved spørgsmål kontakt:

Lea Bennedsen

Ballerup Stadsarkiv

leab@balk.dk

2859 3675