Formidlingsnetværk

ODA Formidlingsnetværk genopstår

Formidlingsnetværket består af medlemmer som interesser sig for formidling.
Netværket bruges til erfaringsudveksling og inspiration samt sparring i forhold til konkrete formidlingsprojekter.
Under punktet For medlemmer - Formidlingsnetværk, vil der være oplysninger om netværket og referater fra netværkets møder.
Kontaktperson er Anette Månsson, Køge Arkiverne. E-mail Anette.Maansson@koege.dk