Formidlingsnetværk

Formidlingsnetværket består af medlemmer som interesser sig for formidling. Netværket bruges til erfaringsudveksling og inspiration samt sparring i forhold til konkrete formidlingsprojekter. Under punktet For medlemmer – Formidlingsnetværk, vil der være oplysninger om netværket og referater fra netværkets møder. Kontaktperson…

Rapport om arkiver og museers erfaring med indsamling under coronakrisen

Så er rapporten: En undersøgelse af danske kulturarvsinstitutioners dokumentation af coronakrisen, på web – du finder også en pixi version af rapporten samme sted. Rapporten er udarbejdet af en gruppe nedsat af Privatarkivudvalget, der repræsenterer arkiver, museer og forskningsbiblioteker bredt…

Årsmøde 2023

ODA afholder årsmøde d. 27. og 28. marts 2023 Årsmødet afholdes på Roskilde Bibliotek, Salen,  Dronning Margrethes Vej 14, 4000 Roskilde. Tilmeldingsfrist til årsmøde d. 10. marts 2023 af hensyn til forplejning (OBS Overnatning skal være bestilt senest 24. februar…

Datatilsynet

Afgørelse fra Datatilsynet – klage over manglende sletning eller berigtigelse d. 22 marts 2019 Lokalarkiver og persondatabeskyttelse – udtalelse af Datatilsynet vedr. besvarelse af spørgsmål stillet til justitsministeren 2019 Brev fra ODA vedr. persondatabeskyttelse og arkiver Blanket til Datatilsynet vedr.…