Spørgeskema om arkiver og museers indsamling under corona-krisen

ODA har modtaget nedenstående forespørgsel fra Privatarkivudvalget: Vi kontakter jer, fordi vi håber, at I vil udfylde dette spørgeskema vedr. arkiver og museers indsamling og dokumentation af tiden med corona. Formålet med spørgeskemaet er at være bedre forberedt i en…

Datatilsynet

Afgørelse fra Datatilsynet – klage over manglende sletning eller berigtigelse d. 22 marts 2019 Lokalarkiver og persondatabeskyttelse – udtalelse af Datatilsynet vedr. besvarelse af spørgsmål stillet til justitsministeren 2019 Brev fra ODA vedr. persondatabeskyttelse og arkiver

Input til høringssvar vedr. arkivers udfordringer med GDPR

Justitsministeriet gennemfører i perioden ind til 10. oktober en national evaluering af databeskyttelsesreglerne. Læs om høringen her. ODA planlægger at sende et høringssvar om arkivers udfordringer med GDPR. Det drejer sig især om forholdet mellem arkivlov og GDPR, dvs. hvordan…