ODA

Organisationen Danske Arkiver

Input til høringssvar kan sendes til Charlotte Voss, csfcvo@gladsaxe.dk inden d. 29. februar 2020.

Høringsbrev

Forslag til lov om ændring af arkivloven

Kontakt

Formand:
Charlotte Voss
Gladsaxe Byarkiv
E-post: charlotte.voss@gladsaxe.dk
Telefon: 39 57 51 37


Tilde © 2013