ODA

Organisationen Danske Arkiver

ODA’s årsmøde, Frederiksberg d. 26.-27. september 2019

Årsmødet afholdes på Finsensvej 86/F86 på Frederiksberg.

Læs mere om F86

Program:

26. september:

Kl. 8.30 - 10.00 – Morgenmad
Kl. 10.00 – Velkomst v. ODA
Kl. 10.30 - 11.30 -  Indsamling og forskning – tanker om et muligt samspil og hvad arkiverne kan tilbyde forskning. Jørgen Mikkelsen, RigsarkivetArkivernes Dag v Mette Henriksen, Stadsarkivar Lyngby-Taarbæk
Kl. 11.30 -12.00 -  Arkivernes Dag v Mette Henriksen, Stadsarkivar Lyngby-Taarbæk.

Kl. 12.00 -13.00 - Frokost

Kl. 13.00 -13.30 - Besøg og oplæg af den nye Rigsarkivar, Anne-Sofie Jensen
Kl. 13.30 - 14.30 - Arkivfaget i Danmark: forskning, samarbejde og fremtiden v Marianne Paasch, Aalborg Universitet
Kl. 14.30 - 15.00 -  Kaffepause
Kl. 15.00 - 16.00 - Fra det lokale til det regionale -  Arkivernes rolle i forskning v Henning Bro, Stadsarkivar Frederiksberg Stadsarkiv

Kl. 16.00 - 17.00 -  Byvandring

Kl. 18.00 - 22.00 Middag på Allegade 10

27. september:

Kl. 8.30 – 9.30 - Morgenmad

Kl. 9.30 – 10.45 - Digitale kildevisere - To oplæg om forskellige tilgange + efterfølgende diskussion. Lisbeth Hollensen, Forstadsmuseerne samt Signe Trolle Groenmann, Københavns Stadsarkiv.

Kl. 10.45 -11.00 - Præsentation af resultaterne fra Rigsarkivets spørgeskemaundersøgelse. Jan Dalsten Sørensen, Rigsarkivet.

Kl. 11.00 - 12.00 - Informationshåndtering & Stadsarkiv – nye roller og perspektiver for arkiverne. Christian Frederiksen m.fl., Stadsarkivar, Guldborgsund Stadsarkiv.

kl. 12.00 -13.00 - Frokost.

Pris for deltagelse i årsmøde inkl. forplejning: 488,- kr.

ODAs bestyrelse har i år valgt at støtte deltagelsen i årsmødet med 500,- kr. pr. deltager. Beløbet vil blive fratrukket ved afregning.

Festmiddag:

Festmiddagen afholdes på Allégade 10.
Deltagelse i festmiddag m. fri bar, kaffe og cognac: 600,- kr.

Overnatning:

Der er mulighed for at bestille overnatning sammen med sin tilmelding til årsmødet.

Stedet er CABINN Scandinavia, Vodroffsvej 55, 1900 Frederiksberg C.

Vi har forhåndsreserveret 20 standardværelser á 670,- kr. incl. morgenmad. og 20 Commodoreværelser á 751,- kr.

(100% annullering af værelser kan ske frem til 30 dage før ankomst)

Tilmeldingsfrist til årsmødet: Den 9. september 2018.

Tilmelding

Tilmelding

Program og Hotel

Program og Hotel

Kontakt

Formand:
Charlotte Voss
Gladsaxe Byarkiv
E-post: charlotte.voss@gladsaxe.dk
Telefon: 39 57 51 37


Tilde © 2013