ODA

Organisationen Danske Arkiver

ODA’s årsmøde, Frederiksberg d. 26.-27. september 2019

Årsmødet afholdes på Finsensvej 86/F86 på Frederiksberg.

Læs mere om F86

Foreløbigt program:

26. september:

Tema om forskning i arkiverne med fokus på hvad arkivernes rolle kan være og hvordan understøtter vi forskningen. Foredrag: Marianne Paasch: ”Gemt eller glemt?”

En undersøgelse af recordsbegrebets betydning for fremtidens informationsforvaltnings- og arkivpraksisser. Besøg af rigsarkivar Anne-Sofie Jensen

Kl. 8.30 – Morgenmad
Kl. 10.00 – Programstart
k. 16.00 – Dagens program afsluttes, derefter byvandring

27. september:

”Digital tilgængelig og kildevisning” – to oplæg om forskellige tilgange til kildevisning. Oplæg om fremtidige udfordringer af vores digitale arkiveringskompetencer og ressourcer.

Kl. 8.30 – Start
Kl. 13.00 - Afslutning

Pris for deltagelse i årsmøde inkl. forplejning: 488,- kr.

ODAs bestyrelse har i år valgt at støtte deltagelsen i årsmødet med 500,- kr. pr. deltager. Beløbet vil blive fratrukket ved afregning.

Festmiddag:

Festmiddagen afholdes på Allégade 10.
Deltagelse i festmiddag m. fri bar, kaffe og cognac: 600,- kr.

Overnatning:

Der er mulighed for at bestille overnatning sammen med sin tilmelding til årsmødet.

Stedet er CABINN Scandinavia, Vodroffsvej 55, 1900 Frederiksberg C.

Vi har forhåndsreserveret 20 standardværelser á 670,- kr. incl. morgenmad. og 20 Commodoreværelser á 751,- kr.

(100% annullering af værelser kan ske frem til 30 dage før ankomst)

Tilmeldingsfrist til årsmødet: Den 1. september 2018.

Tilmelding

Tilmelding

Program og Hotel

Program og Hotel

Kontakt

Formand:
Charlotte Voss
Gladsaxe Byarkiv
E-post: charlotte.voss@gladsaxe.dk
Telefon: 39 57 51 37


Tilde © 2013