ODA

Organisationen Danske Arkiver

ÅRSMØDE FOR ODA

KOLDING 27.-28. SEPTEMBER 2018

Årsmødet afholdes på Kolding Stadsarkiv, Skolegade 2

 

Program 27. september

Kl. 10                  Bestyrelsesaktiviteter, visioner og debat

Hvordan kan ODA facilitere fælles projekter? Hvorfor fejler det fælles? Hvorfor lykkes det? Hvad er de fælles interesser?

Oplæg og ordstyrer: Formand Charlotte Voss

Temaer for gruppedrøftelse:

”Fælles services” (formidling, digitalisering, registrering): Facilitatorer: Søren Bitsch og Casper Christiansen

”Omverdensanalyse” (arbejdsfordeling med it-arkiveringsnetværk, foreninger mv.): Facilitator: Jesper Thomassen

”ODA-organisation” (kommunikation, sekretariat): Facilitator: Peter Damgaard

”Samarbejdende arkivorganisationer”: Facilitatorer: Tina Knudsen Jensen og Mie Andersen

”Arkivlov og fællesstandarder”: Facilitator: Charlotte Voss

Kl. 12                  Frokost

Kl. 13-16           Fremtidens arkivar – set i forhold til organisation, kompetencer og formidling

Oplæg og afvikling: Kolding Stadsarkiv

Indlagt kaffepause

 

Tid til at checke ind på hotel

 

Kl. 17                  Frivillig alternativ byvandring fra arkivet til Volkerts Fylke

Kl. 18                  Middag, Volkerts Fylke, Dalbygade 40D, tlf. 73 70 25 22, www.volkerts.dk

 

 

 

Program 28. september

Kl. 9-10              Persondataforordning og kommunale arkiver: Har vi en fælles opgave?

Oplæg og afvikling: Søren Bitsch Christensen

Kl. 10-10.15     Kaffepause

Kl. 10.15            Aarhus Teaters arkiv

Oplæg v/arkivar Marianne Philipsen, Aarhus Teater

Kl. 11                  Digitalisering, formidling og samarbejder – 1.

                             ”Giv det videre”, v/ Carina Stobberup

                             ”Kbhbilleder.dk”, v/ Mads Neuhard

                             ”AarhusArkivet.dk”, v/ Søren Bitsch Christensen

                             ”RETRO”, v/ Søren Bitsch Christensen

Kl. 12                  Frokost

Kl. 13                  Digitalisering, formidling og samarbejder – 2.

”Family Search – erfaringer”, v/ Caspar Christiansen, Frederiksbjerg Stadsarkiv

Kl.13.15             Gå hjem-key note

”Strategi eller tilfældighed?”

                             Stadsarkivar Tina Knudsen Jensen, Randers Stadsarkiv

 

Kl. 14                  Årsmødet afsluttes

 

 

Kontakt

Formand:
Charlotte Voss
Gladsaxe Byarkiv
E-post: charlotte.voss@gladsaxe.dk
Telefon: 39 57 51 37


Tilde © 2013