ODA

Organisationen Danske Arkiver

Mentorordning

ODA tilbyder en mentorordning for nye arkivledere – og for arkivmedarbejdere med lederambitioner.

Når den nye arkivleder henvender sig, vil han eller hun blive matchet med en erfaren arkivleder, der vil fungere som mentor og føre den nye/kommende arkivleder ind i overvejelser over indsamling, kassation og bevaring, registrering, formidling, personaleledelse, politisk navigation osv. Alt efter behov. Samtidig vil de nye/kommende arkivledere samles i en masterclass.

Deltagerne foreslår selv kurser og oplægsholdere til supplement af mentorordningen.

Kontakt

Formand:
Charlotte Voss
Gladsaxe Byarkiv
E-post: charlotte.voss@gladsaxe.dk
Telefon: 39 57 51 37


Tilde © 2013