ODA

Organisationen Danske Arkiver

Mentorordning

ODA tilbyder sine medlemmer faglig sparring, hjælp og vejledning. 
Der er mulighed for gratis at mødes med erfarne kollegaer fra arkiver ud fra medlemmernes behov.
Det kan være i forhold til arkivets størrelse, organisation, faglige problemstillinger mm.

Kontakt

Formand:
Charlotte Voss
Gladsaxe Byarkiv
E-post: charlotte.voss@gladsaxe.dk
Telefon: 39 57 51 37


Tilde © 2013