ODA

Organisationen Danske Arkiver

Bogholderi

Al henvendelse vedrørende økonomi og bogholderi til bestyrelsens kasserer:

Tina Knudsen Jensen
Randers Stadsarkiv
tkj@museumoj.dk
Tlf.: 87 12 26 38

Ved afregning af udlæg og rejser benyt da venligst blanketterne der er linket til.

Bogholderiet føres af:

Sammenslutningen af Lokalarkiver
Andkærvej 19
7100 Vejle

Bankoplysninger

Nordjyske Bank
7370 1035682

EAN-nr.:
5797 20 00 17277

CVR-nr.:
33940475

Kontakt

Formand:
Charlotte Voss
Gladsaxe Byarkiv
E-post: charlotte.voss@gladsaxe.dk
Telefon: 39 57 51 37


Tilde © 2013