ODA

Organisationen Danske Arkiver

Samarbejdspartnere

ODA samarbejder med relevante samarbejdspartnere indenfor dansk forvaltning og kulturliv. Officielle repræsentationer listes herunder, mens samarbejdspartnere findes til venstre.

Repræsentationer

Dansk Historisk Fællesråd:

Privatarkivudvalget: ODA har en plads i udvalget, men har valgt at lade opgaven blive varetaget af Sammenslutning af Lokalarkivers repræsentant.

Landsforeningen til bevaring af Foto og Film: Tina Knudsen Jensen

K-udvalget (udvalget for kommunale arkiver):
Charlotte Voss, Gladsaxe Byarkiv
Finn Guldbæk, Fredensborg Arkiverne
Peter Damgaard, Tårnby Stads- og lokalarkiv

Kontakt

Formand:
Charlotte Voss
Gladsaxe Byarkiv
E-post: charlotte.voss@gladsaxe.dk
Telefon: 39 57 51 37


Tilde © 2013