ODA

Organisationen Danske Arkiver

Nyheder

Mandag 19. februar 2018

NAD 2018 Nordiske Arkivdage 2018 afholdes i Reykjavik, Island d. 23-25 maj. Der er nu åbnet for tilmelding på hjemmesiden.
NAD 2018 hjemmeside

Arkivforeningen 100 år 1917-2017

I anledningen af 100-års jubilæet udgiver Arkivforeningen bogen: "Dokumentation i en digital tid. ESDH, arkiver og god forvaltningsskik. ODA har støttet udgivelsen.

Generalforsamling

ODA afholder generalforsamling d. 12. marts 2018 kl. 11.00 i Reception Syd på Frederiksberg Rådhus. Indkommende forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest d. 12. februar 2018. Forslag kan sendes til: info@dkarkiver.dk Tilmelding senest d. 5. marts 2018 på info@dkarkiver.dk af hensyn til forplejning.

Giv det videre

Må vi få din historie? Landets arkiver opfordrer danskerne til at skrive deres egen historie til en fælles forståelse af Danmarks historie. Det sker i samarbejde med Historier om Danmark.

RETRO

ODA koordinerer digitalisering og transskribering af kommunalbestyrelsernes protokoller. Projektets navn er RETRO (for retrodigitalisering). Kommunalbestyrelsen (byråd og sogneforstanderskab/sogneråd) er omdrejningspunktet i det kommunale selvstyre. Dens beslutningsdokumenter er centrale for det kommunale arkiv og for historieforskning lokalt og nationalt. De indeholder fortællingen om den lokale udmøntning af statslige politikker og kilder til det politiske liv fra græsrødder til organisationer og partier. Kommunalbestyrelsen er også arbejdsgiver og udfører af stort og småt. Dens beslutningsprotokoller er dermed en indgang til både konkrete menneskeskæbner og politiske beslutninger, det strategiske niveau og til forvaltningsniveauet.

Kontakt

Formand:
Charlotte Voss
Gladsaxe Byarkiv
E-post: charlotte.voss@gladsaxe.dk
Telefon: 39 57 51 37


Tilde © 2013