ODA

Organisationen Danske Arkiver

Nyheder

Tirsdag 4. december 2018

Det Kgl. Bibliotek er gået i gang med anden runde af kassation af gamle aviser. Læs mere om titler, perioder og vilkår og indsend jeres ønsker til aviser senest 1. februar 2019.
Se annonce

Tirsdag 4. december 2018

LFF afholder kursus "Metadata - Nøglen til samlingen - også i fremtiden" torsdag d. 31. januar 2019 i Historiens Hus, Odense.
Se program

RETRO

ODA koordinerer digitalisering og transskribering af kommunalbestyrelsernes protokoller. Projektets navn er RETRO (for retrodigitalisering). Kommunalbestyrelsen (byråd og sogneforstanderskab/sogneråd) er omdrejningspunktet i det kommunale selvstyre. Dens beslutningsdokumenter er centrale for det kommunale arkiv og for historieforskning lokalt og nationalt. De indeholder fortællingen om den lokale udmøntning af statslige politikker og kilder til det politiske liv fra græsrødder til organisationer og partier. Kommunalbestyrelsen er også arbejdsgiver og udfører af stort og småt. Dens beslutningsprotokoller er dermed en indgang til både konkrete menneskeskæbner og politiske beslutninger, det strategiske niveau og til forvaltningsniveauet.

Giv det videre næstbedst i Norden

ODA og danske arkiver kom hjem med andenpræmien for deres formidling, da de nordiske rigsarkiver, stadsarkiver og andre arkivinstitutioner afholdt Nordiske Arkivdage i Reykjavik. Præmien blev givet for to projekter om indsamling af livshistorier, som danske arkiver har stået for i de senere år. Det ene er ”2017 aarhusianere”, der er udviklet af Aarhus Stadsarkiv og var en del af Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad 2017. Det andet er ”Giv det videre”. Her er der tale om en landsdækkende indsamling på vegne af 187 arkiver, Nationalmuseet og Slots- og Kulturstyrelsen, der har deltaget i indsamlingen med egne arrangementer for skoler, frivillige og seniorer. ”Giv det videre” var tilknyttet Danmarks Radios store TV-satsning ”Historien om Danmark” med otte nyproducerede udsendelser med skuespilleren Lars Mikkelsen som vært og var ligesom TV-serien betalt af Nordea-fonden. I alt er 1000 erindringer blevet indsamlet og præsenteret på de to hjemmesider www.2017aarhusiandere.dk og www.givdetvidere2017.dk. Komiteen begrundede valget med: • Med ambitionen om at styrke historiebevidstheden vil dette projekt skabe forbindelse mellem individet og historien. • Projekterne sikrer, at den personlige stemme bliver hørt nu og for eftertiden. • Et godt eksempel og en fin måde at indsamle og tilgængeliggøre personlige minder eller livsberetninger. Kan være en model for andre institutioner til at inddrage medborgere til egen historieskrivning. En komite havde udvalgt de bedste tre kandidater ud af et felt på 16 forslag. Publikums stemmer faldt på Det Svenske Litteraturselskab i Finlands hjemmeside om den finske borgerkrig i 1918 som nummer et. Gads Forlag udgiver i år en bog med eksempler fra de indleverede erindringer.

What is a Record?

Aalborg Universitet har fået en bevilling af Danmarks frie forskningsråd til et internationalt netværk om "Digitization and the Future of Archives" bestående både af "praktikere" og forskere. Initiativet starter med en åben konference med temaet: "What is a record" i København 17. - 18. januar 2019. Her er call for speakers - tøv ikke ! - senere kommer oplysninger om deltagelse uden paper. Opening Conference: “Digitization and the Future of Archives” International IRFD Network Aalborg University, Sydhavnen, Copenhagen, 17-18 January 2019. Call for Speakers: “What is a Record?” Deadline for summary of presentation: 10 November 2018

Kontakt

Formand:
Charlotte Voss
Gladsaxe Byarkiv
E-post: charlotte.voss@gladsaxe.dk
Telefon: 39 57 51 37


Tilde © 2013