ODA

Organisationen Danske Arkiver

Nyheder

Mandag 30. marts 2020

Historisk Corona-lukning af Danmark skal dokumenteres og bevares. Landets arkiver, Det Kgl. Bibliotek, Nationalmuseet og Arbejdermuseet går sammen i en fælles indsats.
Pressemeddelelse

RETRO

ODA koordinerer digitalisering og transskribering af kommunalbestyrelsernes protokoller. Projektets navn er RETRO (for retrodigitalisering). Kommunalbestyrelsen (byråd og sogneforstanderskab/sogneråd) er omdrejningspunktet i det kommunale selvstyre. Dens beslutningsdokumenter er centrale for det kommunale arkiv og for historieforskning lokalt og nationalt. De indeholder fortællingen om den lokale udmøntning af statslige politikker og kilder til det politiske liv fra græsrødder til organisationer og partier. Kommunalbestyrelsen er også arbejdsgiver og udfører af stort og småt. Dens beslutningsprotokoller er dermed en indgang til både konkrete menneskeskæbner og politiske beslutninger, det strategiske niveau og til forvaltningsniveauet.

Nyhedsredaktør

Kære kollegaer, Jeg er jeres nye nyhedsredaktør på ODAs hjemmeside. For de af jer, som ikke kender mig, hedder jeg Thomas Norskov Kristensen. Jeg er ansat som arkivar på Aarhus Stadsarkiv. Her har jeg arbejdet siden 2012. Min opgave bliver at samle stof sammen og skrive små og store nyheder til jer. For at kunne løfte opgaven vil jeg få brug for jeres hjælp og input, og derfor kommer jeg også til at trække på jer og jeres viden. Min ambition er at skabe en kommunikationskanal, hvor vi i fællesskab kan belyse, vende og diskutere nogle af de fælles udfordringer, vi har. Min opgave bliver at rette spotlyset på de områder, som er relevante at drage frem. Inspiration modtages naturligvis gerne. Det handler i bund og grund om at dele viden med hinanden, så vi sammen bliver klogere og bedre til det, vi laver. Jeg glæder mig til at komme i gang med opgaven. I hører mere fra mig.

Digitalization and the Future of Archives

IDRF-netværket ’Digitalization and the Future of Archives’ inviterer til møde om brugen af digitale informationer. Mødet finder sted 20.-21. januar 2020 i Aarhus. Programmet 20. januar er åbent for alle, men kræver tilmelding. Programmet 21. januar er for medlemmerne af netværket samt inviterede gæster. Digitalization and the Future of Archives IDRF-netværket ’Digitalization and the Future of Archives’ (2018-2021) er et internationalt forum, som bl.a. arbejder med og beskriver de problemstillinger, som digitale data giver arkiver, museer og forskere m.fl. Netværket har 16 medlemmer og er støttet af Danmarks Frie Forskningsfond. På netværkets hjemmeside finder du links til program, tilmelding og mulighed for at tilmelde nyhedsbrev.

Danske Arkivdage 2020 - UDSKUDT

Danske Arkivdage 2020 er udskudt Arrangørerne har besluttet at udskyde Danske Arkivdage fra det oprindeligt planlagte tidspunkt, 12.-13. maj. Det sker som en foranstaltning til at hindre udbredelsen af Coronavirussen. Danske Arkivdage afholdes i stedet 8.-9. december 2020. De afvikles som planlagt i Odeon, Odense. Arkivdagenes form og indhold tænkes ikke ændret. Det er således stadig planen at have temaet ”Den private historie – arkiver fra erhvervsliv og civilsamfund i en digital tidsalder”. Der kan dog ske ændringer i programmet. Arrangørerne har besluttet, at allerede tilmeldte deltagere kan vælge mellem at få deres betaling refunderet eller overført. De pågældende vil høre direkte fra arrangørerne. Vi beder om lidt tålmodighed med at få dette på plads. Vi opfordrer alle til at følge med på Danske Arkivdages hjemmeside: http://www.danskearkivdage.dk/. Vi er ærgerlige over udsættelsen, men vi er stadig sikre på, at vi får et spændende program for arkivdagene med bred interesse for alle i arkivsektoren. Med venlig hilsen Rigsarkivet, Sammenslutningen af Lokalarkiver og Organisationen Danske Arkiver

Kontakt

Formand:
Charlotte Voss
Gladsaxe Byarkiv
E-post: charlotte.voss@gladsaxe.dk
Telefon: 39 57 51 37


Tilde © 2013