ODA

Organisationen Danske Arkiver

Nyheder

Mandag 25. maj 2020

Kulturministeriet har udsendt retninglinjer for bl.a. genåbning af arkiver.
Retningslinjer for genåbning af kulturinstitutioner, hvor publikum bevæger sig rundt.

RETRO

ODA koordinerer digitalisering og transskribering af kommunalbestyrelsernes protokoller. Projektets navn er RETRO (for retrodigitalisering). Kommunalbestyrelsen (byråd og sogneforstanderskab/sogneråd) er omdrejningspunktet i det kommunale selvstyre. Dens beslutningsdokumenter er centrale for det kommunale arkiv og for historieforskning lokalt og nationalt. De indeholder fortællingen om den lokale udmøntning af statslige politikker og kilder til det politiske liv fra græsrødder til organisationer og partier. Kommunalbestyrelsen er også arbejdsgiver og udfører af stort og småt. Dens beslutningsprotokoller er dermed en indgang til både konkrete menneskeskæbner og politiske beslutninger, det strategiske niveau og til forvaltningsniveauet.

Nyhedsredaktør

Kære kollegaer, Jeg er jeres nye nyhedsredaktør på ODAs hjemmeside. For de af jer, som ikke kender mig, hedder jeg Thomas Norskov Kristensen. Jeg er ansat som arkivar på Aarhus Stadsarkiv. Her har jeg arbejdet siden 2012. Min opgave bliver at samle stof sammen og skrive små og store nyheder til jer. For at kunne løfte opgaven vil jeg få brug for jeres hjælp og input, og derfor kommer jeg også til at trække på jer og jeres viden. Min ambition er at skabe en kommunikationskanal, hvor vi i fællesskab kan belyse, vende og diskutere nogle af de fælles udfordringer, vi har. Min opgave bliver at rette spotlyset på de områder, som er relevante at drage frem. Inspiration modtages naturligvis gerne. Det handler i bund og grund om at dele viden med hinanden, så vi sammen bliver klogere og bedre til det, vi laver. Jeg glæder mig til at komme i gang med opgaven. I hører mere fra mig.

Danske Arkivdage 2020 - UDSKUDT

Danske Arkivdage 2020 er udskudt Arrangørerne har besluttet at udskyde Danske Arkivdage fra det oprindeligt planlagte tidspunkt, 12.-13. maj. Det sker som en foranstaltning til at hindre udbredelsen af Coronavirussen. Danske Arkivdage afholdes i stedet 8.-9. december 2020. De afvikles som planlagt i Odeon, Odense. Arkivdagenes form og indhold tænkes ikke ændret. Det er således stadig planen at have temaet ”Den private historie – arkiver fra erhvervsliv og civilsamfund i en digital tidsalder”. Der kan dog ske ændringer i programmet. Arrangørerne har besluttet, at allerede tilmeldte deltagere kan vælge mellem at få deres betaling refunderet eller overført. De pågældende vil høre direkte fra arrangørerne. Vi beder om lidt tålmodighed med at få dette på plads. Vi opfordrer alle til at følge med på Danske Arkivdages hjemmeside: http://www.danskearkivdage.dk/. Vi er ærgerlige over udsættelsen, men vi er stadig sikre på, at vi får et spændende program for arkivdagene med bred interesse for alle i arkivsektoren. Med venlig hilsen Rigsarkivet, Sammenslutningen af Lokalarkiver og Organisationen Danske Arkiver

Indsamling af digitalt socialt fotografi i arkiver og museer

Det nordiske forskningsprojekt Collecting Social Photo (CoSoPho) udgiver en antologi med anbefalinger til indsamling af social digital fotografering samt en open source-app til indsamling af billeder i arkiver og museer, som er gratis at downloade på Github. Aalborg Stadsarkiv har deltaget i projektet sammen med nordiske partnere: Nordiska Museet (S), Stockholms Läns Museum og Finlands Fotografiske Museum i perioden 2017 - 2020. Projektet er så ledes ved at være slut. Baggrunden for projektet er den stigende udfordring at indsamle fotografering i en social digital verden: I dag er fotografiets rolle dramatisk ændret. Enorme mængder fotografier findes på sociale medier og Internettet, og mange fotografier er gemt i smartphones. Denne ændring har store konsekvenser for museer og arkiver. Fra at være statisk, klart afgrænset og betragtes som erindringer, kunst eller dokumentation, er fotografier blevet intenst sociale og er ofte en del af en løbende online dialog. De er født både sociale og digitale. Antologien Connect to Collect - Approaches to Collecting Social Digital Photography in Museums and Archives samler resultaterne og anbefalingerne fra projektet. Bogen kan hentes her som pdf: http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1429411 - I juni udgives bogen i papirformat. Projektet udgiver også en open source beta-webapp, et værktøj til at indsamle social digital fotografering i museer og arkiver. Værktøjet er udviklet af Micah Walter Studio i New York. Webappen er en prototype til indsamling, hvilket betyder, at den har grundlæggende funktioner, tilpasset brugernes og institutionernes behov. . Webappen er gratis at downloade på GitHub: https://github.com/collecting-social-photo Beta-webappen er ligeledes tilgængelig på http://collectingsocialphoto.org, hvor det er muligt at afprøve den. Webappen bliver yderligere præsenteret på et webinar 28. maj 2020 kl. 15 (GMT +1).

Kontakt

Formand:
Charlotte Voss
Gladsaxe Byarkiv
E-post: charlotte.voss@gladsaxe.dk
Telefon: 39 57 51 37


Tilde © 2013